Nyheter

" Begränsa aldrig dig själv, var aldrig nöjd och le...det kostar inget"

Jennie Finch

Grundstenar!?

1. Positiv tänkande - Ha postiva tankar om dig själv till dig själv smittar av sig i allt ”happy mind” hitta positiva bitar i ditt spel ge dig själv beröm och pepptalk, hjälp andra.

2. Engagemang - Aktiv, intresse,delaktighet, deltagande, medkänsla, förståelse och åtaganden från organiationen föder framgång.

3. Meningsfullhet - Allas rätta att var med och känna sig delaktig i glädje och gemenskap se en mening med det hela.

4. Relationer  - Vi är alla jämställa mot varandra oavsett befattning, ålder och kön. Det banar väg för framång och utveckling.

5. Åstadkommande - Att vi vet våra mål och drömmar och att vi uppnår dem.